آدرس:

مرودشت، ابتدای اندیشه

تلفن:

بررسی مکان پیشنهادی جهت پایلوت مطالعات خاکشناسی

بررسی مکان پیشنهادی جهت پایلوت مطالعات خاکشناسی

جلسه بررسی مکان پیشنهادی جهت پایلوت مطالعات خاکشناسی وتهیه نقشه های مدیریت پذیر در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ درسطح ۳۲۰ هکتار واقع در بخش رودبنه شهرستان لاهیجان برگزار شد.
این جلسه با حضور صالحی معاون دفتر امور خاک وزارت جهاد کشاورزی، معاون زراعت سازمان و کارشناسان مرتبط ، معاون مدیریت آب وخاک وامورفنی و مهندسی و مسئول خاک سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان برگزار و مقررگردید از موقعیت پایلوت پیشنهادی بصورت میدانی بازدید و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

منبع خبر: https://swid.maj.ir/R-xK5MeI0

لینک کوتاه

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.