آدرس:

مرودشت، ابتدای اندیشه

تلفن:

بررسی مشکلات اجرای طرح های سامانه های نوین آبیاری

بررسی مشکلات اجرای طرح های سامانه های نوین آبیاری

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام ، نشست بررسی مسائل و مشکلات اجرای طرح سامانه های نوین آبیاری با حضور عزیزبیگی معاون فناوری دفتر توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی، عبدی مشاور فنی و مسئول بهره‌برداری و نگهداری طرح سامانه های نوین آبیاری ، گراوندی مدیر آب و خاک وامورفنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی ایلام و کارشناسان اداره آبیاری تحت فشار در محل دفتر مدیریت آب و خاک برگزار شد.

در این نشست مدیر آب و خاک و امورفنی و مهندسی با ارائه آمار، گزارشی از وضعیت طرحهای آب و خاک را ارائه نمود.

سپس مسئول آبیاری تحت فشار مدیریت و کارشناسان به کمبود منابع مالی و لزوم افزایش بهره وری، بر ضرورت تسریع در رفع مسائل و برنامه ریزی برای بهره‌برداری بهینه از منابع آبی در بخش کشاورزی با استفاده از سیستم های نوین آبیاری اشاره نمودند.

در ادامه عبدی در مورد مسائل مطرح شده اظهار نظرنمود و گفت: در اسرع وقت دفتر مجری طرح پیگیر اعتبارات سامانه های نوین آبیاری جهت پرداخت دیون مشاورین و پیمانکاران استان خواهد بود و بر توجه همکاران در خصوص رعایت به موقع دستورالعمل و ضوابط سامانه‌های نوین آبیاری تاکید نمود.

منبع: https://swid.maj.ir/R-PgDZFzb

لینک کوتاه

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.