آدرس:

مرودشت، ابتدای اندیشه

تلفن:

بازدید معاون فنی مجری طرح سامانه های آبیاری نوین معاونت آب خاک از طرحهای قطره ای و آبیاری هوشمند باغات مرکبات شهرستان قیر و کارزین

بازدید معاون فنی مجری طرح سامانه های آبیاری نوین معاونت آب خاک از طرحهای قطره ای و آبیاری هوشمند باغات مرکبات شهرستان قیر و کارزین

این بازدید با حضور دکتر صمداله ابراهیمی پور، معاون فنی مجری طرح سامانه های آبیاری نوین معاونت آب خاک، به همراه مهندس مهدی باصری مجری سامانه های آبیاری نوین استان فارس، دکتر ابوالپور مجری طرح هوشمندسازی و محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و مهندس رضایی مشاور راهبردی استان از طرحهای آبیاری قطره ای و آبیاری هوشمند باغات مرکبات شهرستان قیر و کارزین انجام شد.

منبع خبر: https://swid.maj.ir/R-EpZaukF

لینک کوتاه

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.