آدرس:

مرودشت، ابتدای اندیشه

تلفن:

پهپادهای کشاورزی

پهپادهای کشاورزی
  • 7 مرداد 1399

پهپادهای کشاورزی

سالهاست که هواپیمای بدون سرنشین (Unmanned aerial Vehicle) UAV در بخش نظامی و بخصوص عملیات جاسوسی و حملات تخریبی فعال هستند وبودجه های کلانی را در بخش ساخت و توسعه وتحقیق به خود اختصاص می دهند و چند سالیست ...