آدرس:

مرودشت، ابتدای اندیشه

تلفن:

پلی اتیلن

پلی اتیلن
  • 7 مرداد 1399

پلی اتیلن

پلی اتیلن از انواع پلیمرهای گرمانرم می‌باشد بدین معنا که این ماده با رسیدن به نقطه ذوب خود به حالت مایع و با رسیدن به نقطه انجماد به حالت جامد تبدیل می‌شود. پلی اتیلن سنتز شیمیایی اتیلن است که ...