آدرس:

مرودشت، ابتدای اندیشه

تلفن:

مشکلات

بررسی مشکلات اجرای طرح های سامانه های نوین آبیاری

بررسی مشکلات اجرای طرح های سامانه های نوین آبیاری

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام ، نشست بررسی مسائل و مشکلات اجرای طرح سامانه های نوین آبیاری با حضور عزیزبیگی معاون فناوری دفتر توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی، عبدی مشاور فنی و مسئول بهره‌برداری و ...