آدرس:

مرودشت، ابتدای اندیشه

تلفن:

خاکشناسی

بررسی مکان پیشنهادی جهت پایلوت مطالعات خاکشناسی

بررسی مکان پیشنهادی جهت پایلوت مطالعات خاکشناسی

جلسه بررسی مکان پیشنهادی جهت پایلوت مطالعات خاکشناسی وتهیه نقشه های مدیریت پذیر در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ درسطح ۳۲۰ هکتار واقع در بخش رودبنه شهرستان لاهیجان برگزار شد. این جلسه با حضور صالحی معاون دفتر امور خاک وزارت جهاد کشاورزی، معاون ...